Toivo
Henkisen hyvinvoinnin asiantuntija

Mitä on ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on terapiamuoto, jossa ratkotaan henkilön omien voimavarojen avulla hänen tuntemaansa elämän haittatekijää tai ongelmaa. Terapeutti johdattelee erilaisilla kysymyksillä ja tekniikoilla keskustelua terapiaistunnon aikana. Tavoitteena on löytää muutamalla istuntokerralla ratkaisu henkilön ongelmaan.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii sinulle, joka haluat tulla keskustelemaan ja löytämään ratkaisun:
-elämäntilanteeseen
-ihmissuhteisiin
-urheiluharrastuksen/ammatin tuomiin haasteisiin
-työelämän haasteisiin
-arjenhallintaan
-elämänmuutoksiin
-oppimisen ja opiskelun haasteisiin

Jokaisen elämässä tapahtuu yllättäviä asioita ja käänteitä. Mahdollisesti ne saavat sinut hämmentymään ja kokemaan stressiä, masennusta ja yksinäisyyttä. Tarvitset tienviittoja ohjaamaan elämääsi haluamaasi suuntaan. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia auttaa sinua kuuntelun, kohtaamisen, asioiden jakamisen ja vuorovaikutuksen kautta löytämään ratkaisun elämäsi haasteisiin.
Ratkaisukeskeisen Lyhytterapiakeskus Toivon terapeutit tekevät tarvittaessa yhteistyötä lääkäreiden ja terveydenhoitoalan ammattilaisten kanssa. Terapeutit tuntevat hyvin näiden asiantuntijoiden  palvelut ja osaavat tarvittaessa ohjata myös heidän tarjontansa pariin.

Aiheeseen liittyvät linkit

Väitöskirja Aino Kohtala: Neljällä käyntikerralla pitkäaikaista apua mielialaoireisiin. https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2018/08/19-9-2018-psm-aino-kohtala-kasvatustieteiden-ja-psykologian-tiedekunta-psykologiaSaavuta kevyempi olo