Palvelumme
henkisen hyvinvoinnin asiantuntija

Tuomme terapian arkeen.
Matalan kynnyksen terapiaa ja yksilön kohtaamista. 
Jo yksikin käynti oikeaan aikaan voi helpottaa merkittävästi oloa.
Nopeasti ja jonottamatta.
Kuunteletko työksesi; kuunteleeko joku Sinua ?
Oletko väsynyt tai uupunut hoito-, opetus-, sosiaalipalvelutyössä ? Voimme yhdessä löytää keinoja jaksamiseen.


Aina kannattaa puhua.


Ratkaisukeskeiset lyhytterapiaistunnot käsittävät muutamia (3-8 kpl) 45 minuutin istuntoja. Käytämme istunnoissa usein erilaisia harjoitusmenetelmiä, joiden avulla pyrimme löytämään elämänlaatuasi parantavan ratkaisun Sinun omia vahvuuksiasi hyödyntäen.

Istunnot voidaan toteuttaa Sinulle luontevassa paikassa; esimerkiksi kahvilassa, kirjastossa, tai vaikkapa ulkoillen ja kävellen. Myös puhelin- ja videoneuvottelutekniikoita voidaan hyödyntää.
Miten Sinulle parhaiten sopii.

Yhden istunnon hinta 45 €